HUUROVEREENKOMST VAKANTIEHUIS COMMEQUIERS

169, Rue des Jonquilles,

85220 Commequiers,

Vendee, France

 

Tussen enerzijds Familie M. van Muiswinkel, optredend in eigen naam en als eigenaren van het verhuurde goed, hierna genoemd de verhuurder, en anderzijds -------- hierna genoemd de huurder, is overeengekomen:

 Art.1-

De verhuurder verhuurt aan de huurder het huis voor maximum 6 personen, gelegen op bovenvermeld adres.

Het bevat een woonkamer met zithoek en eethoek, keuken, drie slaapkamers, een badkamer, een WC, een overdekt terras. Er is een garage, maar kan niet gebruikt worden voor stalling van een auto.

Privé oprit en parkeerplaats.

 Art.2-

De huur gaat in op .begin-datum, 15:00 uur en eindigt op eind-datum, 10:00 uur .

 Art.3-

De huurprijs is €.-----,--, een voorschot van € 100,00 te betalen bij reservering, het saldo van € ----,--.. te betalen twee weken voor ingang huur.

 Art.4-

Per huurovereenkomst is een waarborg vereist van € 150,00 .

Deze waarborg zal, verminderd met de kosten voor elektriciteitsverbruik, binnen twee weken na het einde van de huurperiode teruggestort worden nadat gebleken is dat:

- er geen schade is aan vaste installatie en het gebouw.

- de inventaris volledig en onbeschadigd is.

- het huis in nette toestand werd achtergelaten.

 Art.5-

De huurder mag het gehuurde goed noch geheel noch gedeeltelijk onderverhuren.

 Art.6-

De huurder moet het gehuurde onderhouden als een goede huisvader en bij het beëindigen in nette toestand achterlaten. Etensresten of huisvuil mogen niet achtergelaten worden.

Indien het huis niet in nette toestand wordt achtergelaten, worden schoonmaakkosten tot een maximum van € 50,00 van de waarborg afgetrokken.

Indien het huisraad in de woning werd verplaatst, moet voor het vertrek alles op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggezet.

Terrasstoelen moeten bij het einde van het verblijf binnen gezet worden.

 

Art.7-

De huurder zorgt zelf voor lakens of dekbedhoezen en handdoeken voor de duur van het verblijf. Er zijn dekbedden beschikbaar voor alle bedden.

 Art.8-

De huurder neemt zelf alle verantwoordelijkheid op zich voor ongevallen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het gebouw, het huisraad, terras of andere zowel voor hem persoonlijk als voor metgezellen en bezoekers tijdens zijn verblijf.

Art.9-

De verhuurder neemt normaal verbruik van water en gas te zijner laste.

Gebruik van elektriciteit zal aan de huurder apart in rekening gebracht worden.

Elektriciteit gebruikt bij dagtarief (HP) kost € 0,16 per Kw/h.

Elektriciteit gebruikt bij nachttarief (HC) kost € 0,11 per Kw/h

De kosten van het elektriciteitsverbruik zullen met de borg verrekend worden.

 Art.10-

Beperkingen:

Huisdieren zijn niet toegestaan.

In het huis mag niet gerookt worden.

 Art.11-

Ontbindende voorwaarden: Dit huurcontract zal van rechtswege zonder aanmaning ontbonden zijn als de huurder volgende voorwaarden niet volbrengt:

Betaling van het voorschot, €.100,00. bij ondertekening van overeenkomst.

De huurovereenkomst gaat slechts in op het moment dat een getekende kopie van de overeenkomst terug in het bezit is van de verhuurder en het voorschot op zijn rekening is gestort.

 Art. 12-

Het is in ieder geval overeengekomen en aanvaard tussen de partijen dat bij ontbinding of niet uitvoering van het contract vanwege de huurder om gelijk welke reden het voorschot van €100,00 verworven blijft door de verhuurder ten titel van schadevergoeding.